פתרונות

אירועים מצערים

גם בשעת אבליכם, אנו אתכם. לא תמיד האנשים הקרובים והחשובים לפרידה מאדם יקר לכם יכולים להיות נוכחים בלוויה. אנו נעמיד לצדכם את כל הדרוש, במהירות, ברגישות ובמקצועיות, לשידור לוויה, ההספדים, או הקמת מצבה, כך שכל מי שחשוב ירגיש חלק ושותף לרגעים אלו.

מספרים עלינו

כמכר המשפחה של הרב מינצברג זצ"ל, היה לי חשוב להשתתף בלוויה. נכחתי בטיפול חירום בארה"ב. לצידי בבית החולים היה יהודי נוסף שסיפר לי על חברת שיא לייב שמעבירה שידורים. וכך השתתפתי בלוויה. תודה לכם על השידור.

חברת שיא לייב שלום לכם. כותב את השורות האלו בדמעות. אך מצד שני חש צורך להודות לכם למרות הקושי המצער. העברתם עבור משפחתינו שידור מהלוויה של אחד מבני המשפחה. רציתי להודות לכם על כך ושנשמע ונתבשר בבשורות טובות תמיד.

לכבוד מנכ"ל חברת שיא לייב. שלום וברכה. בשורות אלו אנו רוצים להביע את תודתינו לחברתכם. על שידור חי אומנם בתקופה של צער ואבידה. אבל עצם השידור חי הקל מעלינו ומעל בני משפחה נוספים. אתם צוות מיוחד.