חברת יגדיל תורה – מפעל אהבת תורה | סיום מסכת עירובין והתחלת מסכת פסחים