מעמד סיום ישיבות בין הזמנים | מחלקת התרבות – עיריית צפת

הפקה: מוטי פרקש & שיא הפקות