ל”ג בעומר תשפ”ב | מעמד ההדלקה בחצר הקודש צאנז

ל”ג בעומר תשפ”ב | שידור חוזר ממעמד ההדלקה בראשות כ”ק מרן אדמו”ר מבאיאן שליט”א | אתרא קדישא מירון