רואים את הנולד | השקת פרוייקט הבריאות של מכבי בבית ההחלמה טלז – סטון