תנאי שימוש בתכנים בצפיה ישירה באתר C-LIVE

חשוב!
יש לקרוא את תנאי השימוש לפני השימוש ורכישת תכנים באתר.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, לחץ על כפתור ביטול או הימנע מרכישת תכנים באתר.מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין אתר C-LIVE לבין המשתמשים הבוחרים לרכוש ולצפות בתוכן באמצעות אתר זה.

אתר C-LIVE מספק בין היתר שירותי תוכן אודיו-וויזואלי לצפייה ישירה באתר האינטרנט שכתובתו  (כתובת האתר)

משתמש – הגולש שרכש מנוי לשירות/ גולש בשידור ציבורי / גולש אשר קיבל הרשאת צפייה בשידורים / כל גולשי האתר

התוכן – תכני ווידיאו שונים שיוצעו לצפייה מעת לעת באתר האינטרנט או באפליקציה. מודגש כי עבור משתמשים מחוץ לישראל חלק מהתכנים יהיו חסומים מטעמי זכויות יוצרים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש למשתמשים.

 • תהליך רכישת תוכן לצפיה באתר האינטרנט תהיה הפניה לעמוד רכישת צפיות בסרטים/ שידורים, שם יחל תהליך הרכישה בהתאם לשלבים שמפורטים באתר.

 • ביטול עסקה – יובהר כי לא תתאפשר קבלת החזר כספי בגין רכישת צפיה בתוכן שהתבצעה. לא ניתן לבטל עסקה ולא יתקבל החזר בגין עסקאות שהושלמו.

 • מחיר השירות עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו של מפעיל האתר והמחיר התקף הוא זה שמוצג בעת הרכישה.

 • תשלום בגין צפיה – התשלום יתבצע בכרטיס אשראי ובמעמד הזמנת הצפיה.

 • משך זמן הצפייה – לאחר סיום תהליך התשלום, תתאפשר צפיה בתכני VOD (VIDEO ON DEMAND) למשך אורך התוכן ובתוספת של חצי שעה למשך אורך התוכן הנרכש.

 • משך זמן הצפייה בתכנים בשידור ישיר – רכישת השידור תקנה למשתמש צפיה בשידור החי בלבד ובסיומו תיסגר אפשרות הצפיה בהתאם להחלטת האתר.

 • הגבלות צפיה – צפיה בתוכן תתאפשר ממכשיר אחד בלבד ועל ידי משתמש אחד. בכל הזמנת תוכן לצפיה, הרישיון לצפיה בתוכן הינה למשתמש אשר נרשם לאתר ומהמסך בו נרשם בלבד.

 • השימוש בתוכן באתר הינו לשימוש פרטי בלבד – אין להעביר את שם המשתמש לגורמים נוספים, אין לבצע הקרנות מסחריות ו/או הקרנות המוניות לתכנים אלו. כל שימוש מסחרי/המוני בתכנים אלו ללא קבלת הסכמת אתר C-LIVE הינו אסור.

 • חסימת משתמש – הנהלת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה של המשתמש לשירות במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של רשת האינטרנט או של מערכת המחשבים או פגיעה בזכויות קניין רוחני של האתר או של צד אחר, ולא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד האתר או מי מטעמה במקרה כאמור.

 • זכויות יוצרים – כלל המידע והתכנים באתר לרבות כל התוכן שבו מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של האתר או של ספקים אחרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות, חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והסכמים בין האתר וספקי התכנים השונים. מותר להשתמש בשירותים רק באופן אישי ולא מסחרי ואסור להעתיק את השירותים או תוכנם, לשכפלם, לשנותם, להפיצם, לצלמם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, לפרסמם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע, אלא אם הסכמנו לכך במפורש. ביצוע פעולות כאמור, עלול לפגוע בזכויות האתר או בזכויות של ספקי התכנים.

 • הסכמה לתנאים – השימוש בשירות מותנה בהסכמתך ובהתחייבות שלך כי לא תעשה או תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט, פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני של ספקי התכנים באתר.

 • הגבלת אחריות – הנך מצהיר כי ידוע לך כי קבלת השירותים מהאתר ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת האתר, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותך. לפיכך, לא תהיה רשאי להעלות כל טענה או דרישה בכל הנוגע לאובדן, עוגמת נפש, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או רשת אחרת או ציוד הקצה שברשותך.

 • הגבלת אחריות מנזקים – איננו בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלנו, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו, הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

 • הגבלת אחריות מאיכות התוכן המוצע – האתר אינו אחראי לאיכות / רמת התוכן הנצפה בכל צורה ובכל מובן. האתר הינו ספק המאפשר גישה לתכנים תמורת תשלום אך אינו נושא באחריות בגין התוכן עצמו ועל כן בהחלטתך לקבל שירותים מהאתר הנך לוקח אחריות על בחירת התוכן, מהותו, איכותו ורמת התכנים.

,אתר C-LIVE מאחל לכם צפייה מהנה
.אנו כאן עבורכם לכל שאלה או פניה

דרכי יצירת קשר

בברכה,
צוות C-LIVE

הזמינו עכשיו
שידור מקצועי
לאירוע שלכם