שידור חוזר מאירוע " ותן חלקנו " שיעור הגמרא הגדול ביחד עם אומני ישראל