מרן הגאון רבי שמעון גלאי במעמד תפילה המסוגל לישועות בבית השונמית