ישיבת חב"ד צפת | קמפיין מוסיפים לדורות | ביחד עושים היסטוריה