אתרא קדישא מירון | מעמד נורא הוד בראשות מרן רה"י הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א