ער"ח אלול | מעמד תפילה להצלחת המערכה בראשות מרן שר התורה שליט"א וחברי מועצת גדולי התורה

הפקה: הלפרין הפקות