כי גדול בקרבך | מעמד אדיר לכבודה של תורה וקבלת פני רבו | שכונת נוה יעקב