ליל הושענא רבה תש"פ | שיעורו של הגרא"ד היימן | צרפת