תלמוד תורה 'תורת חסד' רמת בית שמש | מעמד הכנסת ספר תורה