הורם הנזר והוסר העטרה | שידור מסע ההלוויה של הגאון רבי שאול ברייש זצ"ל אב"ד ציריך

צילום תמונה ראשית: יהודה פרקוביץ
הרב שאול ברייז - צילום יהודה פרקוביץ