מוסקבה, חנוכה תש"פ | מעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה ע״י רבה הראשי של רוסיה, ליד הכיכר האדומה שלמרגלות חומות הקרמלין