גרמניה תש"פ | שידור חי מההדלקה המסורתית בשער ברנדבורג בציון 75 שנה לשחרור אושוויץ