ירושלים | מעמד סיום הש"ס בראשות מרן הגאון רבי שלמה עמר שליט"א