דרשו | הסיום העולמי תש"פ | מוצ"ש חנוכה – בניני האומה, ירושלים