קול חי | הדרך הלך | מעמד סיום הש"ס הגדול בהיכלי בניני האומה