אשורר שירה לכבוד התורה | מעמד סיום הש"ס המרכזי שע"י תנועת אל המעיין