רמת שלמה ירושלים | מעמד להוקיר ולהעריך | סיום הש"ס המרכזי ללומדי הש"ס בשכונת רמת שלמה