מנצ'סטר | מעמד סיום הש"ס המרכזי שע"י מעצמת התורה 'דרשו'