רמות מתאחדת בתורתך | מעמד סיום הש"ס המרכזי לעמלי התורה בשכונת רמות