המעמד ההיסטורי המרכזי של סיום הש"ס בעיר הישיבות אלעד