אגודת ישראל לונדון | שידור המעמד האדיר לכבוד מסיימי הש"ס