לונדון | מעמד סיום הש"ס שע"י מעצמת עולם התורה 'דרשו'