צרפת | סיום הש"ס המרכזי שע"י מעצמת עולם התורה 'דרשו'