חזקו • ההגרלה הגדולה על דירה + הכנסה לכל החיים ואתם מסודרים בס”ד • הצטרפו אלינו לשידור חי

אופס, לא נמצא שידור...

שידורים נוספים

גלה כבוד מישראל | מסע ההלוויה של זקן המקובלים הגה”צ רבי שלום שמואלי זצוק”ל

מוגן: מעמד סיום 2,000 דפי גמרא של תלמידי ישיבת נהרדעא

אבל גדול | מסע ההלוויה של הגה”צ רבי יעקב רבינוביץ זצ”ל – רב ביהמ”ד מנחת חינוך

מוגן: מזל טוב | שמחת החתונה במשפחות אינגבר & בראון