אור הרשב"י | שידור חוזר מהמעמד האדיר בראשות הגאון רבי זושא הורוביץ