אור הרשב"י תש"פ | המעמד המרגש בראשות הרב פנחס ברייער