ער”ח סיון | תפילת יום כיפור קטן בציון השל”ה

אופס, לא נמצא שידור...

הירשם
תודיע לי על
4 Comments
הוותיק ביותר
החדש ביותר הצביעו ביותר
Inline Feedbacks
View all comments

ישעיה מרדכי בן מלכה
חנה בת צירל
דוד בן חנה
ישראל בן חנה
שלומצה רחל בת חנה
נםתלי דניאל בן חנה
אפרת מרים בת חנה

אשריינו שאנחנו זכינו להיות מהמיתנדבות של עזר מציון.תודה לך בורא עולם

ב״ה
טאראנטא משפחת זיידנפלד
אברהם בן חיה מירל
לאה הינדל בת מינדל

משפחת מרדכי זיידנפלד
מרדכי בן לאה הינדל
וזוג׳ שינדל תמר בת אסתר
שמואל בן ריזל
וזוג׳ צביה בת שינדל תמר
אשר זאב בן שינדל תמר
ישראל חיים בן שינדל תמר
שאול בן שינדל תמר
דניאל בן שינדל תמר

משפחת אהרן זיידנפלד
אהרן בן לאה הינדל
וזוג׳ הדסה לאה בת שפרה רחל
מירל בת הדסה לאה
רבקה בת הדסה לאה
מינדל בת הדסה לאה
שלמה בן הדסה לאה
יעקב בן הדסה לאה
דניאל בן הדסה לאה
חיה שרה בת הדסה לאה
ליבא בת הדסה לאה

משפחת דוב זיידנפלד
דוב בן לאה הינדל
וזוג׳ חנה לאה בת חוה
אביגדור בן חנה לאה
מינדל בת חנה לאה
בלומא רבקה בת חנה לאה
דניאל בן חנה לאה
יחיא-ל בן חנה לאה

משפחת יוסף זיידנפלד
יוסף בן לאה הינדל
וזוג׳ אהובה ליבא בת רות
חיה מירל בת אהובה ליבא
יחזקאל שרגא בן אהובה ליבא
רחל בת אהובה ליבא
מינדל בת אהובה ליבא
חנה שרה בת אהובה ליבא
קילא רבקה בת אהובה ליבא

משפחת קליינער
יצחק יהושע הלוי בן חיה יהודית
וזג׳
אהובה ליבא בת לאה הינדל
עלקא עדינה בת אהובה ליבא
דניאל הלוי בן אהובה ליבא
אהרן הלוי בן אהובה ליבא
מירל בת אהובה ליבא

משפחת אליעזר זיידנפלד
אליעזר חיים יצחק בן לאה הינדל
וזוג׳ אסתר בת דינה אורה
זאב בן אסתר
שמחה בן אסתר
בלימא רבקה בת אסתר
מינדל בת אסתר

בריות והצלחה

שידורים נוספים

בד”ה | הלווייתה של הרבנית שרה שליזנגער ע”ה

בית צדיקים יעמוד | שמחת בית טריסק – קאפיטשניץ – אלכסנדר

שר וגדול נפל בישראל | מסע ההלוויה של הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצ”ל | רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית

מוגן: מזל טוב | שמחת הבר מצוה במשפחת פכטר