פרופסור אסנת וולפיש מנהלת מחלקת נשים ויולדות בהדסה הר הצופים, עונה על שאלותיכן ברוח התקופה

למשתמש זה אין הרשאה לצפות בתוכן המבוקש!
This user does not have authorization to view this content!

התחברות למורשי צפיה:
Connect to view content

כניסה עם סיסמא בלבדEntery with Password Only