מוגן: מתוך השקט | התוועדות הארצית השנתית לכבוד כ"ב שבט | LIVE

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.