מוגן: כנס “בית מלך” שידור מבניני האומה לכל העולם

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.