אופס, לא נמצא שידור...

הרשמה להתראות

הירשם
תודיע לי על
5 Comments
הוותיק ביותר
החדש ביותר הצביעו ביותר
Inline Feedbacks
View all comments

Que DEBORAH BAT rarmana ACCOUCHE D UN BÉBÉ EN BONNE SANTÉ
PHYSIQUE ET MENTAL. QU ELLE EST LE CHALOM BAÏT AVEC SON ÉPOUX

TODA HACHEM QUE NOTRE FILLE DEBORAH BAT rarmana ACCOUCHE D UN BÉBÉ EN BONNE SANTÉ PHYSIQUE ET MENTAL AMEN ET QU ELLE EST LE CHALOM BAÏT AVEC SON MARI

יישר כח שנה טובה ומבורכת!!

QUE NOTRE FILS DANIEL-CHALOM BEN rarmana ait une BELLE VIE ALYA TECHOUVA ET ZIVOUG TRÈS VITE AMEN VE AMEN ET PARNASSA TOVATODA LA EL

TODA LA EL TODA LA EL UNE BELLE VIE À NOS PETITS-ENFANTS YOSSEF et AVIGAÏL BEN ET BAT DEBORAH SANTÉ JOIE BONHEUR TIFERETH ÉPANOUISSEMENT MORAL ET PHYSIQUE AMEN VE AMEN