הלוויית הרבנית יעל כהן ע”ה – אשת חבר למרן הגאון רבי שלום כהן שליט”א

אופס, לא נמצא שידור...

שידור חי ממסע ההלוויה של הרבנית יעל כהן ע”ה, אשת מרן ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן שליט”א נשיא מועצת החכמים

השידור החי הסתיים

שידורים נוספים

מוגן: מקום אהלך | בונים ומייסדים את הבית | בית הכנסת אהל משה רמות ב’

‘שישו איתם משוש’ | מעמד ‘יקרא דאורייתא’ | סיום ישיבת ‘עת הקציר’ שע”י ת”ת ‘תורת חיים’ | רכסים

שישו ושמחו בשמחת התורה | חגיגת הכנסת ספר תורה לביהמ”ד היכל התורה שע”י ‘כולל נץ’ | בני ברק

בד”ה | הלווייתה של הרבנית שרה שליזנגער ע”ה

הקלד את הקוד
על מנת לצפות בשידור

Type the password
to watch the broadcast