השידור יתחיל ביום חמישי יום ב’ ר”ח תמוז בשעה 17:00 עד סיום המעמד