כנס תלמידי רשת בני יוסף – מתחם ארנה ירושלים

אופס, לא נמצא שידור...

שידור חי מהכנס הענק של ילדי רשת מוסדות החינוך ‘בני יוסף’ שעל ידי מעיין החינוך התורני

השידור יתחיל עם פתיחת האירוע בשעה 11:00 עד לסיומו

בני יוסף (2)

שידורים נוספים

מוגן: מקום אהלך | בונים ומייסדים את הבית | בית הכנסת אהל משה רמות ב’

‘שישו איתם משוש’ | מעמד ‘יקרא דאורייתא’ | סיום ישיבת ‘עת הקציר’ שע”י ת”ת ‘תורת חיים’ | רכסים

שישו ושמחו בשמחת התורה | חגיגת הכנסת ספר תורה לביהמ”ד היכל התורה שע”י ‘כולל נץ’ | בני ברק

בד”ה | הלווייתה של הרבנית שרה שליזנגער ע”ה

הקלד את הקוד
על מנת לצפות בשידור

Type the password
to watch the broadcast