שבים אליך – סליחות בכותל במסע אל הנשמה – שידור חי

אופס, לא נמצא שידור...


%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9a

שידורים נוספים

מוגן: בית צדיקים יעמוד | שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים – אוז’רוב – אלעסק

מוגן: די גאלדענע קייט | עשור לפטירתה של סבתא ע”ה

Building inauguration and naming in memory of
Raphael and Rachel Horn, z”l


מעמד קריאת שם הבניין
לעילוי נשמת רפאל ורחל הורן ז”ל

מוגן: מזל טוב מזל טוב | שידור פרטי

הקלד את הקוד
על מנת לצפות בשידור

Type the password
to watch the broadcast