הלויית מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק”ל

אופס, לא נמצא שידור...

שידור חוזר ממסע ההלוויה של מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק”ל – ראש ישיבת קרית מלך

צילום תמונה ראשית: בעריש פילמר

שידורים נוספים

מוגן: מזל טוב – שמחת החתונה במשפחות פיללער ורובינשטיין

מוגן: מקום אהלך | בונים ומייסדים את הבית | בית הכנסת אהל משה רמות ב’

‘שישו איתם משוש’ | מעמד ‘יקרא דאורייתא’ | סיום ישיבת ‘עת הקציר’ שע”י ת”ת ‘תורת חיים’ | רכסים

שישו ושמחו בשמחת התורה | חגיגת הכנסת ספר תורה לביהמ”ד היכל התורה שע”י ‘כולל נץ’ | בני ברק

הקלד את הקוד
על מנת לצפות בשידור

Type the password
to watch the broadcast