בית מדרשו של מרן רבינו הגר”ח שליט”א – מספד שלושים על מרן רבינו ראש הישיבה זצ”ל

אופס, לא נמצא שידור...

מספד השלושים לסילוקו של רבן של ישראל רבינו הגדול הגראי”ל שטיינמן זצוקללה”ה בבית מדרשו של רבינו מרן שר התורה שליט”א ברחוב רשבם במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה’


פרסום והפקה : יהושע רודניק – פשקוויל מדיה

שידורים נוספים

מוגן: מקום אהלך | בונים ומייסדים את הבית | בית הכנסת אהל משה רמות ב’

‘שישו איתם משוש’ | מעמד ‘יקרא דאורייתא’ | סיום ישיבת ‘עת הקציר’ שע”י ת”ת ‘תורת חיים’ | רכסים

שישו ושמחו בשמחת התורה | חגיגת הכנסת ספר תורה לביהמ”ד היכל התורה שע”י ‘כולל נץ’ | בני ברק

בד”ה | הלווייתה של הרבנית שרה שליזנגער ע”ה

הקלד את הקוד
על מנת לצפות בשידור

Type the password
to watch the broadcast