בית מדרשו של מרן רבינו הגר”ח שליט”א – מספד שלושים על מרן רבינו ראש הישיבה זצ”ל

אופס, לא נמצא שידור...

מספד השלושים לסילוקו של רבן של ישראל רבינו הגדול הגראי”ל שטיינמן זצוקללה”ה בבית מדרשו של רבינו מרן שר התורה שליט”א ברחוב רשבם במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה’


פרסום והפקה : יהושע רודניק – פשקוויל מדיה

שידורים נוספים

Building inauguration and naming in memory of
Raphael and Rachel Horn, z”l


מעמד קריאת שם הבניין
לעילוי נשמת רפאל ורחל הורן ז”ל

מוגן: מזל טוב מזל טוב | שידור פרטי

מוגן: מזמור שיר חנוכת הבית | מעמד חנוכת הבית | ביהמ”ד צאנז – ‘בית ראזענבערג’ – שכונת התמר, ביתר עילית

The funeral of Mrs. Debbie Wachsman
ארונה בא | מסע ההלוויה של האישה החשובה מרת חוה דבורה וואקסמאן ע”ה

הקלד את הקוד
על מנת לצפות בשידור

Type the password
to watch the broadcast