יום תפילה ולימוד עולמי • המעמד המרכזי בכותל המערבי