מוסדות עטרת חכמים • ההילולה המרכזית • מרכז האירועים והקונגרסים אווניו

אופס, לא נמצא שידור...

הפקת וידאו: אלי אביב ונעמי רטבי

שידורים נוספים

מוגן: מזל טוב – שמחת החתונה במשפחות פיללער ורובינשטיין

מוגן: מקום אהלך | בונים ומייסדים את הבית | בית הכנסת אהל משה רמות ב’

שישו ושמחו בשמחת התורה | חגיגת הכנסת ספר תורה לביהמ”ד היכל התורה שע”י ‘כולל נץ’ | בני ברק

בד”ה | הלווייתה של הרבנית שרה שליזנגער ע”ה