צפיה בשידורים פרטיים

שידורים המוניים, להמוני צופים ברחבי העולם, חלק פתוחים לכל העולם,
וחלקם פתוחים רק למי שקיבל גישה מראש, ולפעמים גם שילם על כרטיס

דאס פינטעלע | דורות | מוצש”ק וארא תשפ”ד

והדליקו נרות בחצרות קדשך | מעמד ההדלקה והשולחן הטהור | זאת חנוכה תשפ”ד

חצה”ק באיאן | מעמד הקפות שניות | מוצאי שמחת תורה תשפ”ד

שישו ושמחו בשמחת התורה – קלויז באיאן – עמנואל

זאת חנוכה | ישיבת עטרת יצחק

מזל טוב | שמחת הבר מצווה של הבה”ח שמעון ני”ו | ומשפע מצות תפילין יתמשך…

מעמד חנוכת הבית | תלמוד תורה ‘תפארת מרדכי שלמה’ | מודיעין עילית

צופיה | יום העיון המקצועי ה-36

שמחת צדיקים

וגילו צדיקים | שמחת החתונה בחצר הקודש

אתנחתא | דינר ‘שפרה ופועה’ תשפ”ב

שידור חי פרטי

Mazal Tov | The New-Vulkan Wedding

בד”ה | מסע ההלוויה של הרבנית אסתר מאירזון ע”ה

מזל טוב | שמחת החתונה במשפחות שפירא & טוקצינסקי

מזל טוב | שמחת החתונה במשפחות לבה שניידר חשין

מזל טוב | שמחת הבר מצוה במשפחת סוכצ’בסקי

מזל טוב | שמחת החתונה במשפחות וינברג & פציפיצי

מזל טוב | שמחת החתונה במשפחות באלון & הורן

הקפות שניות תשפ”ב | קהילת הגר”ש אלתר

רוצים לדעת
על כל שידור ציבורי
שעולה אצלנו באתר?

הצטרפו לקבוצת
ווצ’אפ שקטה
וקבלו התראה מיידית