שמחת הברית במשפחת לנדא

שידור חי משמחת הברית במשפחת לנדא | כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים | השידור מסעודת הברית יתחדש בעוד דקות ספורות