בעבור דוד עבדך | ז’ שבט – מ’זעט ישועות עד בלי די | אתרא קדישא לעלוב – פולין | תשפ”ד

שידור חוזר ממעמד התפילות וההדלקה   שידור חוזר ממעמד השולחן הטהור     דוד מלך ישראל חי וקים | “טיש הישועות בלעלוב” – לשליחת שמות עכשיו לישועות מעל דרך הטבע כנסו כעת דרך מערכת נדרים פלוס “לעלוב ז’ שבט” האטס געפוילט אלעס גוט לחצו כאן